آتروپین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر منظریه    کرج  09121623463

آتروپین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر منظریه    کرج  09121623463

اتروپین

 آنتی موسکارینیک ها
     
 
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

موارد مصرف اتروپین

آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با مرفین در درمان اختلالهای اسپاسمی مجاری صفراوی، در قولنج کلیه،در درمان قاعدگی درد ناک و شب ادراری،برای کاهش تنوس عضلات روده بهنگام عکسبرداری ، برای کاهش تر شحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسی پیش از بیهوشی ، برای جلو گیری از برادیکا ری و ایست سینوسی و کمی فشار خون ناشی از سوکسینیل کولین ، به عنوان پارزهر در درمان مسمو میت با مهار کننده های کولین استراز از جمله سموم ار گانو فسفره‘ همراه نئو ستیگمین یا پیرید ستیگمین در رفع آثار مسددهای عصبی-عضلانی و در بیماری پارکینسون مصرف می شود .

مکانیسم اثر اتروپین

این دارو اثر استیل کولین بر گیرنده های مو سکارینی را مهار می کند و بنا برین می تواند روی عضلات صاف ،گیرند های پس عقده ای میو کارد،گره سینوسی و دهلیزی و دهلیزی -بطنی،غدد مترشحه برون ریز، حرکت دستگاه گوارش و تنوس میز نای و مثانه تاثیر به عنوان پاد زهر به کار می رود . اثر ضد سر گیجه حقیقی و پارکینسون ان نیز بدلیل همین اثر در مغز می باشد . در مجموع ،مقادیر کم اترو پین موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعریق می شود در حالی که تجمع دارو گشاد شدن مردمکها و افزایش سرعت ضربانات قلب می گردد.

فارماکوکینتیک اتروپین

آتروپین به را حتی از دستگاه گوارش جذب می گردد و در کبد متا بو لیسم آنزیمی می شود این دارو در تمام بدن انتشار می یابد و به راحتی از سد خونی – مغزی عبور می کند . طول مدت اثر ان بسیار کوتاه است و 30-50در صد دارو از راه کلیه ها دفع می گردد . نیمه عمر حذف آترو پین از بدن 2/5 ساعت می باشد.

منع مصرف اتروپین

این دارو در گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.

عوارض جانبی اتروپین

از عوارض شایع این دارو می توان از یبوست ،خشکی دهان،بینی،گلو یا پوست و اشکال در بلع ،گشادن مرد مک ها ،دو بینی،برادیکاری وسپس تاکیکاردی و کاهش تعرق نام برد.

تداخلات دارویی اتروپین

مصرف همزمان این دارو با گلوکوکورتیکوید ها و هالو پریدول می تواند فشار داخل چشم را افزایش دهد. در صورت مصرف همزمان با داروهای آنتی هیستامین وسایر داروهای ضد موسکارینی،دیسو پیرامید،فنوتیازین ها و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات آنتی موسکارینی تشدید مشود. در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد میاستنی سبب کاهش هر چه بیشتر تحرک روده می شود.

هشدار ها اتروپین

1- نوزادان و کودکان به عوارضی سمی آتروپین حساسترند. واکنش های پارادو کسال در این بیماران در مقادیر مصرف بالا ممکن است مشاهده شود.
2- به دلیل کاهش عرق ، دمای بدن افزایش می یابد.
3- احتمال بروز هیجان و تحریک پذیری در سالخوردگان با مقادیر در مانی وجود دارد. همچنین احتمال نا رسایی حا فظه یی در این بیماران وجود دارد.
4- درآریتمی قلبی، فقدان تنوس دستگاه گوارش،احتباس ادرار، بزرگ شدن پرو ستات،کولیت اولسراتیو، بار داری و شیردهی و گلوکوم با احتیاط مصرف گردد.

توصیه های دارویی اتروپین

1- پس از مصرف دارو از رفتن در محیط های گرم خوداری و از پرداختن به فعالیت بدنی شدید خوداری گردد.
2- احتمال ایجاد اختلال دید یا حساسیت به نور وجود دارد.
3- احتمال خشکی دهان،بینی یا گلو وجود دارد.
4- تزرق وریدی آترو پین باید به آهستگی صورت گیرد.کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی ۱۰ متری ارم

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی شقایق

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی لاله

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی زنبق

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی بنفشه

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی یاسمن

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی سمیه

بهترین بینایی سنجی|منظریه ۱۶ متری نیروگاه فرعی نسترن

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی نیلوفر۱

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  ارکیده

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  شاهد

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  ۱۵ متری نسیم

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  خداداد

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۶۹

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۶۳

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۵۷

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۵۳

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۵۱

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۴۲

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۷۰

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۷۸

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ۸۰

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۸۴

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی پیک

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  فریبا ۲

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۱۶

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۱۰

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۶

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  گلستان دوم

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی بیست و نهم

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  اسدی ۳۰

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  قائم اول

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی ملاجاهد

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  نسترن ۱۳

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان اهری فرعی  گلستان ۱

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی اعتمادی شرقی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی دهبانی شرقی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی داوود عباسی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی فتوحی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی علیپور

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی حق بیان

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی دهبانی غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی اعتمادی غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی صبا ۱

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی بهار گلستان ۱۹

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی صبری

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نوذری ۱

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی طالقانی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نوروزی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نفیسی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی نگار

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی مالک اشتر

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان بهار آزادی فرعی فلاح

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان کوی نور فرعی یاس

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان کوی نور فرعی طالقانی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان کوی نور فرعی فرشته

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی نامدار

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی گلستان غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی دانشیار غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی بهرام غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی شمش غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی شمش

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی گلستان یک غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی لاله غربی

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی یخ

بهترین بینایی سنجی|منظریه خیابان یخ فرعی مشاور

Related posts