روشهاي منفي کاهش رفتار|مجهزترین توانبخشی حاجی‌آباد

روشهاي منفي کاهش رفتار|مجهزترین توانبخشی حاجی‌آباد

  1. خاموشي

خاموشي فرايندي است که به موجب آن ميزان وقوع يک پاسخ در نتيجه عدم تقويت کاهش مي يابد.

  1. محروم کردن

محروم کردن روشي است که به موجب آن دانش آموزان در صورت سوء رفتار از دريافت تقويت محروم مي شوند.

  1. 3. جريمه کردن

روش جريمه کردن يعني کم کردن مقداري از تقويت کننده هايي که فرد قبلا بدست آورده، بخاطر رفتار نامطلوبي که انجام داده است.

  1. جبران کردن

در روش جبران کردن يا روش جبراني، وقتي که فرد مرتکب عمل خلافي مي شود از او مي خواهند تا براي جبران عمل خلاف خود به اصلاح آن بپردازد.

  1. تنبيه

خشن ترين و نامطلوب ترين روش تغيير رفتار تنبيه است؛ به همين دليل آنرا بعنوان آخرين روش از روشهاي منفي کاهش رفتار معرفي مي کنيم. تنبيه اين گونه تعريف مي شود که ارائه يک محرک آزارنده بعد از يک رفتار نامطلوب به منظور کاهش دادن آن رفتار را تنبيه مي گويند.

 

Related posts