ابعاد رسمي و منظم برنامه آموزش رواني| مجهزترین توانبخشی تپه مرادآباد

ابعاد رسمي و منظم برنامه آموزش رواني| مجهزترین توانبخشی تپه مرادآباد

تعداد و نوع بيماران

تعداد ايده آل افراد در گروه آموزش رواني بين 8 تا 12 بيمار است احتمال اينكه با كمتر از 8 بيمار هم گروه تشكيل داد و جود دارد اما در اين صورت ارزش كمك و مشاركت بيماران كاهش يافته و فرصت تعامل بيماران با هم كاهش مي‌يابد. ايجاد گروه با بيش از 12 بيمار هم براي د رمانگران و هم براي بيماران ناراحت كننده است. به اين خاطر كه بيماران فكر مي‌كنند كه درمانگران توجه كافي به آنها ندارد و يا اينكه به دليل محدوديت زماني آنها وقت كافي براي مشاركت و بحث در گروه را ندارند. تعداد زياد بيماران در گروه از چسبندگي و احساس تعلق داشتن به گروه توسط بيماران كم مي‌كند. از آنجايي كه نرخ خروج بيماران از گروه حدود 25 درصد است مناسب است گروه را با 15 يا 16 بيمار شروع كنيم، همانگونه كه ما در مطالعه گروهي مقدماتي و در آزمايشهاي باليني انجام داده‌آيم درصد ترك بيماران بيش از 25 درصد خواهد بود، زيرا بيماران نمي‌خواهند به گروه كمتر از 8 شركت كننده بپيوندند در اين صورت ما گروهي خواهيم داشت كه ممكن است تنها چهار عضو داشته باشد.

هر چند كه تا اين زمان ما نتوانسته‌آيم فاكتورهايي كه ترك گروه را پيش بيني مي‌كنند به خوبي پيدا كنيم اما بيماراني كه اختلالات شخصيت يا مشكل سوء مصرف مواد دارند همكاري كننده‌هاي خوبي نيستند، همانگونه كه اين افراد در هر نوع درمان روانشناختي و دارويي ديگر هم همكاري خوبي ندارند.

تلاش ما اين است كه در گروه تعادلي از نظر جنسيت و سن برقرار كنيم. عقيده اين است كه گروه مي‌بايست به اندازه كافي همگن باشد تا احساس تعلق بوجود آورد اما به اندازه كافي هم ناهمگن باشد تا براي بسياري از بيماران جوان ارزشهايي را توليد كند. بيماران جوان شخصي را مي‌بينند كه همان اختلال مشابه آنها را دارد اما زندگي‌اش خوب است (كلماتي كه يك بيمار جوان در مورد بيمار مسن‌تر مي‌گويد)، بيماران مسن‌تر در كل نقش يك آدم با سابقه را مي‌پذيرند و واكنش آن را در بيماران جوانتر مي‌بينند. ما يك محدوديت سني را در گروه اجرا مي‌كنيم حداقل 18 سال سن و يك محدوديت در مورد سن بالاي 55 سال داريم. بيماران بالاتر از 55 سال مي‌توانند در گروه آموزش رواني سالمندان كه اين گروه كوتاهتر از شكل استاندارد آن است شركت كنند. اين برنامه مخصوصاً سالمندان است بيشتر متمركز است بر برخي جنبه‌هايي كه موجب نگراني در اين گروه سني است (تعامل‌هاي روان دارويي با توجه به بيماريهاي پزشكي اين گروه و اختلالات شناختي آنها) مواردي كه ما اغلب ناديده بگيريم.

ما هيچگونه تمايزي بين بيماران با اختلال دوقطبي نوع I و نوع II نمي‌گذاريم اما از اول تفاوت بين اين دو گروه را توضيح مي‌دهيم. براي مقاصد تحقيقي، جالب خواهد بود كه ما بتوانيم برنامه آموزشي رواني را اجرا كنيم كه تأثيرات يكسان بر روي انواع مختلف يك اختلال داشته باشد.

ارتباط دوستانه بين شركت كنندگان در گروه بوجود مي‌آيد و لازم نيست ما آن را تشويق كرده يا جلو آن را بگيريم، برخي از گروه‌ها يك سري عادتهايي را بدست مي‌آورند مثلاً نيم ساعت قبل از تشكيل جلسه و يا بعد از گروه با هم قهوه مي‌خورند در اين مدت آزادانه در مورد اختلال خود صحبت مي‌كنند. بر طبق گفته يكي از بيماران، زمان قهوه خوردن، زماني است كه ما واقعاً درمان را مي‌بينيم و چيزهاي زياد از آنجا بيرون مي‌آيد. برخي افراد هم جلسات شام را ترتيب مي‌دهند. اگر چه اين جزء برنامه ما نيست، اما كاملاً قابل فهم است زيرا شبكه ارتباطات اجتماعي بسياري از بيماران دوقطبي به دليل اختلال آنها كاهش يافته است.

غير معمول نيست كه برخي اعضاء شروع به ارتباط عاشقانه و جنسي با هم كنند زيرا شبكه ارتباطات اجتماعي در اين بيماران محدود است، ما بايد تأكيد كنيم كه اين وضعيت در مورد هر بيماري ممكن است رخ دهد و بيشتر اين را بعد از خاتمه جلسات مي‌بينيم. به هر حال اين نوع ارتباطات نمي‌بايست به هر شكلي در عملكرد گروه مداخله نمايد. تنها مشكل مرتبط كه ما در طي 10 سال تجربه در كار با گروه داشتيم، ارتباط يك بيمار دوقطبي با يك اختلال شخصيت مرزي كه يك اريترومانيا[1] را بوجود آورد كه موجب مداخله در برنامه آموزش رواني شد. در اين مورد ما بيمار را از گروه خارج كرده و پيشنهاد داديم كه احتمالاً او مي‌تواند در گروه بعدي شركت نمايد.

 

درمانگران

به نفع بيماران است كه بيش از يك درمانگر داشته باشند، ما معمولاً با بيش از يك درمانگر و دو كمك درمانگر كار مي‌كنيم، اين افراد اغلب آموزش ديده هستند، برنامه آموزش رواني مي‌تواند توسط يك روانشناس يا روانپزشك ارائه شود، اما ضروري است كه آن فرد تجربه كافي در كار و درمان اختلال دوقطبي داشته باشد.

 

مطالب و مواد مورد نياز

بدون شك آموزش رواني يك درمان مناسب و كارا مي‌باشد جدا از كارآيي مسلم و غير قابل بحث آن بايد به خاطر داشته باشيم كه آموزش رواني در بين ساير درمانها، درماني واقعاً كم هزينه است زيرا اين درمان براي اجرايش نياز به مواد اضافه ندارد. اين درمان نيازمند به اتاقي مناسب است تا بتوان 15 تا 20 فرد را در آن جاي داد. همچنين ما نياز به يك تابلو داريم تا اطلاعات مناسب و مرتبط با هر جلسه را بر روي آن بنويسيم نمودار رسم كرده و …

در هر جلسه، ما مطالب آموزشي كه از دو يا سه صفحه تشكيل شده و خلاصه مطالبي است كه ما در جلسه توضيح خواهيم داد در بين بيماران پخش مي‌كنيم. براي بيشتر بيماران ما، اين مطالب به عنوان يك يادآوري كننده بسيار مناسب مي‌باشد و همه بيماران از ما مي‌خواهند اين مطالب را براي زماني كه قادر نيستند در جلسات شركت كنند داشته باشند. ما حتي مشاهده كرده‌ايم كه برخي از بيماران ما از آن براي آموزش رواني به خانواده‌هايشان استفاده مي‌كنند. بيماران از افراد خانواده خود مي‌خواهند بعد از پايان جلسات اين مطالب را بخوانند و در مورد اين مطالب با آنها بحث مي‌كنند. هر چند كه اين كاري نيست كه ما از بيمارانمان بخواهيم كه آن را انجام دهند. ما از خطرات اين اقدام آگاهيم (هرچند كه مطالب ما به شكل نوشته است اما اطلاعات مي‌تواند تحريف شود) به همين دليل ما يك برنامه موازي مخصوص اعضاء خانواده بيماران تشكيل مي‌دهيم.

همانگونه كه ما در اين فصل توضيح مي‌دهيم، مطالب مورد نياز براي جلسات به يك زبان ساده و قابل فهم نوشته مي‌شود تا براي كساني كه آموزشي در روانپزشكي و روانشناسي ندارند قابل فهم باشد.

 

 1. افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج 09121623463 
 2. احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج 09121623463 
 3. هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج 09121623463 
 4. هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج 09121623463 
 5. دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج 09121623463 
 6. دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج 09121623463 
 7. پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج 09121623463 
 8. هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج 09121623463 
 9. نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج 09121623463 
 10. حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج 09121623463 
 11. علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج 09121623463 
 12. پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج 09121623463 
 13. نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج 09121623463 
 14. مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج 09121623463 
 15. کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج 09121623463 
 16. طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 17. چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 18. چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 19. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 20. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 21. چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج09121623463 
 22.   
  • behtarinalborz.ir
   goftardarmanionline.ir
   googleimage.ir
   hamejaa.ir
   medu-karaj.ir
   siavashataee.ir
   slpnews.ir
   autismonline.ir
   avalinkaraj.ir
   behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
   behtarinkaraj.ir
   goftardarmanikaraj.ir
   goftareravan.ir
   google-map.ir
   googlegame.ir
   googlemovies.ir
   karaj-medu.ir
   kardarmanialborz.ir
   kardarmanikaraj.ir
   loknatclinic.ir
   loknatshekan.ir
   otalborz.ir
   otkaraj.ir
   pff-rhs.ir
   pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
   pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
  •  

     فرزاد محمودیانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     مرضیه اکبری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     مرضیه اکبری   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     محمدکریمی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     اصغر حق جو   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     علی دریجانی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     فاطمه کاربخش   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     علی خلیلی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     الهام شفیعی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     عالیه مرادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     زینب اماندادی   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     مطهره زمانی راد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

     نسیبه سلطانی نژاد   بهترین کلینیک گفتاردرمانی استان |  کلینیک تخصصی گفتاردرمانی و آسیب شناسی گفتار و زبان

Related posts