سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر ::آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است

سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر ::آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است   آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: یکی از وظایف  شوراي اسلامي شهر انتخاب شهردار براي مدت چهار سال است آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد آیا میدانید نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در…

Read More

شورای شهر کرج | انتخابات سال96 | لیست اصلاح طلبان| لیست اصولگرایان

شورای شهر کرج | انتخابات سال96 | لیست اصلاح طلبان| لیست اصولگرایان  

Read More