سیاوش عطایی با کد * 2157* کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج با شعارانتخاباتی # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی # چابکسازی در پناه قانون و ولایت

سیاوش عطایی  با کد * 2157*  کاندیدای دوره پنجم شورای شهر کرج  با شعارانتخاباتی  # اصلاح # تغییر# نوآوری # جوانسازی  # چابکسازی در پناه قانون و ولایت     سیاوش عطایی آسیب شناس ، دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران موسس و مدیر عامل  شرکت توان گستر فعال در زمینه  تحقیق و توسعه زیر ساختهای تولید و بومی سازی  دستگاههای توانبخشی – درمانی    موسس و مدیر مرکز توانبخشی گفتار توان گستر مجری طرح پایش اختلالات و معلولیتها ی کودکان  در حیطه آموزش و پرورش  استثنایی  استان و در…

Read More

سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر ::آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است

سیاوش عطایی کاندیدای شورای شهر ::آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است   آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: یکی از وظایف  شوراي اسلامي شهر انتخاب شهردار براي مدت چهار سال است آیا میدانید وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است: شهردار نمي تواند همزمان عضو هيچيک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد آیا میدانید نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در…

Read More